Velg en skole for alle

Et vitnemål kan ikke bare være nøkkelen til jobb. Det åpner også døra til å delta i samfunnet på linje med andre.

For Martine er vitnemålet et bevis på at hun har fått muligheter andre ikke har fått.

For Nina er vitnemålet et minne om en krevende kamp for å finne en vei til fagbrev som passa henne.

Rundt halvparten av personer med funksjonsnedsettelser har grunnskole som høyeste utdanning.

Slik trenger det ikke være. Med god undervisning og oppfølging kan flere fullføre videregående skole.

Vi trenger en kunnskapsminister med ambisjoner for ALLE elever. En som lytter, stiller krav og gir skolene rom for å tilrettelegge.

La oss i valget 2017 velge å gi unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer lik mulighet til å fullføre videregående skole.

La valget 2017 bli et valg om en skole for alle.


Hva kan du gjøre?

Vis at en skole for alle er viktig for deg. Del en setning om hva vitnemål betyr for deg på Instagram, Facebook eller Twitter. Tagg innlegget med #mittvitnemål.

Du kan også delta i kampanjen ved å klikke på denne linken og sende inn din historie. Innlegget publiseres på mittvitnemål.no.


Fakta

 • Rundt halvparten av personer med nedsatt funksjonsevne har grunnskole som høyeste utdanning. I befolkningen generelt er tallet 29 prosent
 • 80 prosent av grunnskolene er ikke tilstrekkelig tilgjengelige for bevegelseshemmede
 • Rundt 8 prosent av alle elever i grunnskolen, omtrent 49 000 elever, hadde spesialundervisning i skoleåret 2015–16
 • 3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor ordinær klasse
 • 40 prosent av spesialundervisningen gis av ufaglærte assistenter
 • To av tre synshemmede barn og unge blir mobbet

Hva må til?

 • Se hver enkelt elev og ha tro på at eleven kan lære!
 • Gi mer ressurser til flere lærere per elev, slik at de rekker å følge opp elevene og har kapasitet til å tilpasse undervisningen i klasserommet!
 • Få kompetanse og kunnskap om funksjonshemninger og kronisk sykdom inn i lærerutdanningen!
 • Gi skolen tilgang til egnede læremidler tilpasset elevers behov og forutsetninger!
 • Gjør skoler fysisk tilgjengelige!
 • Ikke velg fritak fra hele eller deler av obligatoriske fag fordi det er enklest og billigst. Prioriter tilpassa opplæring!
 • Sørg for at skoleeiere gir funksjonshemmede tilbud om undervisning under opphold på sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon!
 • Mindre spesialundervisning utenfor klasserommet og mer tilrettelegging i klasserommet!
 • Spesialundervisning skal aldri velges fordi det er den enkleste og rimeligste løsningen. Foreldre og elever må ha et reelt valg!

Har du spørsmål om #mittvitnemål?

Kontakt tora@ungefunksjonshemmede.no