label

Henriette

Henriette

Da jeg gikk på ungdomsskolen ble jeg fortalt at det ville være skadelig for meg å få karakterer siden jeg er funksjonshemmet. Det er en holdning som jeg har måttet kjempe mot for å få et fullverdig vitnemål.

Veien til vitnemålet mitt har vært tøff. Jeg har hatt mange kamper med tidligere lærere for at jeg skulle få godkjent vitnemål med karakterer. Da jeg gikk på ungdomsskolen fikk jeg ikke karakterer. Dette var noe som bidro til at min interesse for å prestere ikke var særlig stor.

Da jeg begynte på videregående skole, som hadde slagordet «vær den du er», ble jeg møtt med en enorm varme og folk godtok meg for den jeg var. Jeg er ikke bare et funksjonshemmet menneske i rullestol, men også en person med identitet og sjel. På videregående fikk jeg den støtten og hjelpen jeg trengte av noen fantastiske lærere som var av et helt spesielt kaliber. Der var det lærere til enhver tid som alltid støttet og hjalp meg når det var behov – personer med hjertet på rett plass og som virkelig levde opp til skolens slagord.

Uten disse lærerene, de støttende medelevene og min vilje til å kjempe for å bli behandlet på lik linje med de andre elevene, ville jeg fortsatt hatt et vitnemål uten karakterer! Og å få karakterer har jeg enda ikke tatt skade av.

Henriette