label
Forfatter av blogginnlegget Lan Marie Nguyen Berg. Foto.

Lan, MDG

Lan, MDG

Jeg støtter #mittvitnemål-kampanjen, fordi jeg mener alle burde ha like muligheter til å fullføre skolegangen sin, og til å trives på skolen.

I dag faller altfor mange elever utenfor. Blant dem med funksjonsnedsettelser er det bare rundt halvparten som fullfører videregående utdanning.

For å skape en reelt inkluderende skole som er god for alle, må vi ha på plass universell utforming av alle bygninger og fysiske områder, men også av alt læremateriell. Vi må ha nulltoleranse for mobbing, og sikre at alle har en trygg hverdag både på skolen, hjemme, og på turene til og fra.

De elevene som må tilbringe lengre tid borte fra skolen, for eksempel på sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon, må sikres et skikkelig opplæringstilbud, og få mulighet til å delta i sosiale fellesskap med jevnaldrende i størst mulig grad.

Det er mange elever som trenger ekstra tilrettelegging på ulike måter, og det er det viktig at de får. De Grønne vil styrke skolehelsetjenesten, og få flere yrkesgrupper inn i skolen for å ivareta ikke-pedagogiske behov elevene har. Ikke minst vil vi gi den enkelte elev mer tid med en motivert, engasjert og kompetent lærer ved å trappe opp lærertettheten.

Lan Marie Nguyen Berg, Miljøpartiet De Grønne