label
Forfatter av blogginnlegget Olaug Bollestad, KrF

Olaug Bollestad, KrF

Olaug Bollestad, KrF

Norges Handikapforbund og FFO gav programmet til KrF terningkast 6. Det er en god karakter. Vi skulle gjerne sett at enda flere med nedsatt funksjonsevne også kan få vitnemål med sine karakterer.

Nedsatt funksjonsevne skal ikke være noe hinder for å lykkes i et utdanningsløp. Utdanning er helt avgjørende for senere utsikter på arbeidsmarkedet.

Vi er opptatt av å få flere lærere i skolen og derfor vil vi i KrF innføre en lærernorm. Det betyr helt enkelt at det ikke skal være mer enn 15 elever per lærer i 1-4 klasse og maksimalt 20 elever per lærer i 5-10 klasse. Det skal gjelde uansett hvilken skole man går på eller hvor i landet man bor. Tidlig og riktig utformet innsats i grunnskolen er viktig for å får en skole der ingen faller utenfor og hvor elevene tilegner seg grunnleggende ferdigheter og kunnskap. Hver elev må bli sett og få den støtte som han eller hun behøver så raskt som mulig. Det viktigste tiltaket for å få dette til er høyere lærertetthet. Rett og slett fordi flere lærere gir flere øyne som kan se elevene.

Opplæringsloven gir elever med særskilte behov rett til spesialundervisning. KrF vil arbeide aktivt for at elever med særskilte behov får den opplæringen de har krav på etter sakkyndig vurdering. Opplæringen skal gis av kompetente lærere og ikke av ufaglærte assistenter. Assistenter kan bidra til praktisk tilrettelegging og støtte i skolehverdagen.

Mange av dagens skoler og offentlige bygg er ikke tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er diskriminering. KrF vil gi en frist for tilpasning av bygg til «universell utforming» – standard og sikre finansiering av dette. Vi vil også nedfelle forskrifter med tidsfrister for universell utforming av alle grunnskoler.
Oppfølgingen av elever som er i faresonen for å droppe ut må bli bedre, blant annet ved å opprette innsatsteam på hver videregående skole for å følge opp elevene og hjelpe dem tilbake til skolehverdagen.

Som politikere i et demokrati er det vår soleklare oppgave å løfte frem mindretallets rettigheter. KrF vil ha en inkluderende skole. Det handler om menneskeverd. Det er en verdi som varmer og det er en verdi som varer.

Olaug Bollestad, nestleder i KrF og stortingsrepresentant for Rogaland KrF