label
Forfatter av blogginnlegget Sara Eline Grønvold. Foto.

Sara Eline

Sara Eline

Å slutte på videregående bør være resultat av et bevisst valg, ikke at skolen ikke er i stand til å tilrettelegge.

Når jeg tenker på vitnemålet mitt fra videregående, blir jeg først og fremst takknemlig. Vitnemålet mitt fra Nesodden videregående skole inneholder i tillegg til karakterer, bevis på at jeg var engasjert og at jeg trivdes godt. Noen fraværstimer ble det, og disse skyldtes ofte elevrådsarbeid eller kortspill som ikke kunne avsluttes før det ringte inn. Jeg gikk med alle vennene mine fra ungdomsskolen, jeg hadde dyktige og engasjerte lærere og en skoleledelse som var opptatt av elevmedvirkning.

Jeg er også stolt over vitnemålet mitt. Jeg fikk gode karakterer og det har gitt meg mange valgmuligheter. Uten vitnemålet mitt, kunne jeg ikke vært jurist i dag.

Det er alt for dårlig at videregående opplæring ikke er mer tilgjengelig for unge med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer. Å ha muligheten til å velge høyere utdanning eller kunne få en lærlingplass, avhenger av et vitnemål. Alle kommer ikke til å fullføre videregående, men å slutte burde være resultat av et bevisst valg, ikke at skolen ikke er i stand til å tilrettelegge.

Sara Eline Grønvold, leder i Jurk – juridisk rådgivning for kvinner